Menu Hledat

Politika ochrany osobních údajů

Tato Politika ochrany osobních údajů je určena všem osobám navštěvujícím a nakupujícím na webových stránkách www.strojon-vytahy.cz, rovněž i všem klientům nakupujících  ve výrobním závodě společnosti Strojon - výtahy  s.r.o. a v neposlední řadě i zákazníkům, kterým společnost poskytuje služby.  Zveřejněním těchto zásad bychom rádi obeznámili jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a dále k jakému účelu data používáme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu. Doporučujeme tedy všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s touto Politikou ochrany osobních údajů před tím, než poskytnou jakýkoliv osobní údaj.

Firma Strojon - výtahy  s.r.o. , se sídlem Masarykovo nám. 508 , 533 41 Lázně Bohdaneč, vedená u Krajského soudu v Hradci králové, spisová značka C28488, IČ: 28808533, DIČ: CZ28808533, se řídí Politikou ochrany osobních údajů fyzických osob a zabezpečuje ochranu těchto osobních údajů.

Využitím obchodu Strojon - výtahy  s.r.o.  nebo poskytnutím svých osobních a kontaktních údajů je projeven souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro uskutečnění prodeje či provedení služeb a pro následné vyúčtování těchto úkonů dle této Politiky ochrany osobních údajů.

1. Shromažďování osobních údajů

– pro naši obchodní činnost shromažďujeme Vámi uvedené potřebné údaje k jednoznačné identifikaci obchodního či marketingového účelu, tj. jméno, příjmení, příp. titul, dále Vámi poskytnuté kontaktní údaje jako je korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. číslo Vašeho bankovního účtu.

– společnost nepostupuje shromážděné osobní údaje žádným jiným subjektům jedině, že by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů nebo pouze s písemným souhlasem osoby, které se osobní údaje týkají

– osobní údaje jsou shromažďovány buď prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či písemnou formou (dopisu) nebo vyplněním elektronického formuláře 

2. Zpracovávání osobních údajů

– osobní údaje klientů jsou zpracovávány jak manuálním, tak i automatizovaným způsobem. Jsou uchovávány v interním účetním a informačním systému a jsou chráněny před nezákonným zneužitím či zcizením neoprávněnou osobou

– osoby přicházející do styku s těmito osobními údaji jsou vázány mlčenlivostí

3. Využití osobních údajů pro obchodní a marketingové účely

– osobní údaje poskytnuté klientem vyplněním elektronického formuláře  nebo osobní údaje poskytnuté e-mailovou, telefonickou či písemnou formou (dopisu) společnost využívá za účelem realizace objednávek a provedení záručního či pozáručního servisu vč. doručení prostřednictvím přepravní společnosti a uskutečnění plateb a vyúčtování. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále použity ke korespondenci s klientem, tj. k vyřizování jejich dotazů, ke sdělením souvisejících s objednávkou a s vyřízením záručních nebo pozáručních servisů a k ostatním účelům dle platných právních předpisů. V případě souhlasu klienta jsou osobní údaje využívány rovněž k marketingovým účelům.

– nezbytně nutné osobní údaje jsou z důvodů řádného uskutečnění a dokončení obchodu poskytnuty přepravním společnostem. Poskytovatelé těchto služeb mají povinnost zachovat mlčenlivost a zároveň mají odpovědnost za ochranu těchto osobních údajů před zneužitím

– v případech, které stanovuje zákon, může společnost poskytnout osobní údaje státním institucím

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

– osobní údaje uchováváme po dobu pěti let od posledního obchodního případu, přičemž se tato doba automaticky prodlužuje s dalším nákupem či poskytnutou službou

5. Práva související s osobními údaji, provádění úprav a mazání osobních údajů

– každý klient má právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů. V tomto případě, je potřeba informovat nás písemně na e-mailovou adresu info@strojon-vytahy.cz

– v případě zájmu o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou k Vaší osobě ve společnosti Strojon - výtahy  s.r.o. shromažďovány a zpracovávány, je potřeba kontaktovat nás na e-mailové adrese info@strojon-vytahy.cz

– v případě žádosti o opravu či vymazání poskytnutých osobních údajů z databáze společnosti Strojon - výtahy s.r.o., je nutné sdělit nám tuto skutečnost na e-mailovou adresu 

info@strojon-vytahy.cz

– osobní údaje použité k již uskutečněnému obchodnímu případu či poskytnuté službě není možné zpětně změnit či vymazat, poněvadž jsou součástí účetního případu vyplývajícího ze zákonné úpravy a jsou archivovány dle platných právních předpisů

Máte-li jakékoliv dotazy či potřebujete poskytnout informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@strojon-vytahy.cz  nebo písemnou formou (formou dopisu)  na adresu Strojon - výtahy  s.r.o., Masarykovo nám. 508 , 533 41 Lázně Bohdaneč.

Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

 

V Lázních Bohdaneč    poslední aktualizace  dne 21.5.2018

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace