Menu Hledat

Požární odolnost

Co znamená označení protipožárních dveří:

Požární odolnost

Je to doba, po kterou stavební konstrukce (v našem případě výtahové dveře)  odolávají účinkům plamene a vysokým teplotám. Ověřování se provádí zkouškou nebo  výpočtem. Základní hodnotová stupnice je dána v minutách: 15, 30, 45, 60, 90,  120, 180.
 

Protipožární dveře se dělí na dvě skupiny:

 1. EW - omezující požár, zjišťuje se množství tepla vyzařujícího na druhou  stranu
 2. EI - brání požáru, sleduje se přímo jejich povrchová teplota.  Mohou být použity i na místech, kde jsou požadovány dveře EW. Instalují se  zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.

 

Symboly značení požární odolnosti:

 • R - únosnost a stabilita
 • E - celistvost
 • I - izolační  schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
 • W - izolační schopnost  mezní hustoty tepelného toku
 • S - prostup zplodin hoření -  kouřotěsnost
 • - požární uzávěry vybavené samozavíračem
 • M -  mechanická odolnost

Hořlavost stavebních hmot:

 • A - nehořlavé (ocel)
 • B - nesnadno hořlavé (minerální vlny,  sádrokarton)
 • C1 - těžce hořlavé (tvrdé masivní dřevo)
 • C2 -  středně hořlavé (lamela, speciální dřevotříska, měkké dřevo)
 • C3 -  lehce hořlavé (plasty)

Třídění konstrukcí:

 • DP1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti  (obsahují pouze nehořlavé hmoty tak, aby na nich nebyla závislá stabilita a  únosnost konstrukce. Jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí, aby v požadované  době požární odolnosti nedošlo k uvolnění tepla nebo jejich  hoření).
 • DP2 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární  odolnosti (obsahují i hořlavé látky konstrukčně použité tak, že je na nich  závislá stabilita a únosnost konstrukce. V požadované době požární odolnosti  nedochází k uvolnění tepla nebo jejich hoření).
 • DP3 - zvyšují v  požadované době intenzitu požáru (nesplňují požadavky konstrukcí DP1 a DP2).
   

V případě jakéhokoliv dotazu k požární odolnosti nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní formulář

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace