Ochrana osobních údajů

Chceme Vás ujistit, že bezpečnost Vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a je z naší strany této problematice věnována maximální pozornost.

V případě, že se zaregistrujete na našich stránkách jako uživatel, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je a bude zacházeno výhradně v souladu s právními předpisy ČR a EU.

Vaše data, která jsou z Vaší strany sdělena, jsou důvěrná a budou využita výlučně k marketingovým účelům a to výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů. Vaše data tedy v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům.

V případě, že chcete, aby Vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@strojon-vytahy.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny.

Společnost Strojon-výtahy s. r. o. připravuje pro své zákazníky nepravidelně informativní e-maily (direct maily), které přináší aktuální informace o produktech a upozorňuje na slevy, reklamní akce a soutěže.

Podle novely zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti z roku 2006 je možné zasílat obchodní sdělení zákazníkům i bez jejich předchozího souhlasu za podmínky, že zákazník využití podrobností elektronického kontaktu pro zasílání těchto obchodních sdělení původně neodmítl.

Napište nám

Kde nás najdete