Certifikace dveří a klecí dle EN 81-20 a EN 81-50

Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom Vás informovali o výsledku úspěšně ukončených zkoušek našich výrobků, tj. výtahových dveří ručních, automatických a výtahových klecí. Veškeré zkoušky našich výrobků proběhly za účasti zástupců Oznámeného subjektu-TÜV.

1. Výtahové dveře ruční
Oproti původnímu provedení dveří došlo u dveří zkoušených k zesílení vnitřní konstrukce křídel dveří, dále ke snížení profilu dveřního rámečku a použití jiného typu skla průhledového okénka. Tento zásah do konstrukce profilu dveřního rámečku znamenal podstatnou úpravu stávajícího lisovacího nástroje.
Nové certifikáty vydané v souladu s evropskou normou EN 81-20, 50:
- VDJ A, VDJ D ve standardním provedení
- VDJ A EW 60, VDJ D EW 60, VDJ EI 30
- VDD, VDD SL ve standardním provedení
- VDD EW 60, VDD SL EW 60

2. Výtahové dveře automatické
U dveří automatických je situace mnohem komplikovanější, protože pro splnění evropských norem EN 81-20, 50 muselo dojít ke značně finančně náročným úpravám tak, aby byly dodrženy již citované normy:
- vývoj a výroba nové řídící desky
- vývoj a výroba nového, energeticky úsporného 16-ti pólového synchronního motoru
- vývoj a výroba mechanizmu na zajištění kabinových dveří
- vývoj a výroba nových hliníkových prahů s vodícími drážkami profilu L
- úprava jednotlivých dílů šachetního i kabinového pohonu proti vypadnutí dveřních křídel z hliníkových prahů při nárazu pádového tělesa
- nová, zesílená konstrukce dveřních křídel
- vývoj a výroba nástrojů na lisování úchytek, které znemožní vypadnutí dveřních křídel   při nárazu pádového tělesa

Společnost STROJON-výtahy s.r.o. Lázně Bohdaneč, první a jediný výrobce kompletních automatických výtahových dveří na území ČR navázal již před osmi lety spolupráci se společností Beta Control s.r.o. Brno za účelem spolupráce při vývoji a výrobě vlastní řídící jednotky na ovládání kabinových dveří.
    Na konci roku 2016 byla zahájena výroba již třetí generace této řídící desky. Nová řídící jednotka s označením VTA-DOOR/CAN 2 PT1 splňuje požadavky nových evropských výtahových norem EN 81-20 a EN 81-50. Mimo jiné při poruše fotozávory nedojde k odstavení výtahových dveří, tedy celého výtahu, ale dveře přejdou do zpomaleného módu doplněného o zvukovou signalizaci. Neméně důležité je i zmenšení tloušťky řídící jednotky  z  původních 85mm na 45mm. Klidový odběr elektrické energie jsou pouhé 3,5-4W.       Tato řídící jednotka umožňuje ovládání dveří jak se starým  asynchronním motorem tak s novým 16-ti pólovým synchronním EC motorem a tím šetří případné náklady majitelů výtahů. 
V rámci programu P4 je v tomto řídícím systému zakomponováno již od začátku CAN rozhraní, které umožňuje dálkovou diagnostiku stavu dveří včetně identifikace typu poruch, jakož i jejich statistiku, včetně evidence motohodin, počtu výpadků elektřiny i počtu cyklů zavření a otevření dveří.

     Pro dosažení energetických úspor byla v lednu  2016 zahájena spolupráce na vývoji českého synchronního EC motoru se společností ATAS elektromotory Náchod a.s. Po prvních prototypech motorů na přelomu roku 2016/2017 byla navržena finální varianta motoru z 6-ti pólového na 16-ti pólový. Motor vykazuje změny rozměrových parametru, kdy z původní hloubky 210 mm u asynchronního motoru byla zmenšena na pouhých 78 mm u synchronního EC motoru. Toto je důležité hlavně u malých osobních výtahu.  EC motor přináší 50-ti % úsporu energetické náročnosti oproti asynchronnímu motoru z původních 250 W na 120 W.

 

Základní technické parametry řídící jednotky VTA-DOOR/CAN 2 PT1

Napájení 230 V    Maximální odběr 1,4 A    

Možnost připojení dvou konstrukčně i energeticky rozdílných motorů
1)EC (synchronní) motor šestnáctipólový, 2000 ot /min   3x230 V, 120W  zatížení S3
2)Asynchronní šestipólový motor 860 ot/min  3x230 V/50Hz,  250 W zatížení S1
Dveře otvírají volitelnou rychlostí v rozmezí 180 až 600 mm/s
Dveře zavírají volitelnou rychlostí v rozmezí 130 až 400 mm/s

Porovnání energetické náročnosti – spotřeby

1. Asynchronní motor se starší jednotkou (P1=5, P2=5):
2 signálové řízení, idle stav: 5,5 W
1 signálové řízení, tlačení zavřeno s hodnotou parametru přídržné síly:
    1   - 57 W  (postačí tato volba)
    3   - 67 W
    4   - 72 W
    7   - 82 W
    11 - 106 W
1 signálové řízení, tlačení otevřeno s hodnotou parametru přídržné síly:
    1   - 60 W
    3   - 75 W (pro tento model dveří ideální volba, záleží ale na síle pružiny)
    4   - 81 W
    7   - 100 W
    11 - 160 W
Za 20 cyklů otevřít/zavřít při 2 signálovém řízení byl naměřen odběr 4 W

2. Synchronní BLDC motor s novou jednotkou (P1=5, P2=5):
2 signálové řízení, idle stav: 4,2W
1 signálové řízení, tlačení zavřeno s hodnotou parametru přídržné síly:
    1   - 14 W (volil bych max. s hodnotou)
    3   - 25 W
    4   - 31 W
    7   - 65 W
    11 - 117 W
1 signálové řízení, tlačení otevřeno s hodnotou parametru přídržné síly:
    1   - 15 W
    3   - 28 W (pro tento model dveří ideální volba, záleží ale na síle pružiny)
    4   - 35 W
    7   - 70 W
    11 - 114 W
Za 20 cyklů otevřít/zavřít při 2 signálovém řízení si vzala 1,5 Wh.

Z naměřených hodnot a s přihlédnutím na krátkodobé měření má nová sestava řízení     

                                                                                                                                o cca 50% menší spotřebu

Mechanizmus zajištění kabinových dveří je poměrně složitá záležitost a k její činnosti bylo zapotřebí vyrobit několik vstřikovacích forem, které slouží pro výrobu ovládacích páček různých tvarů.

Pro nové hliníkové prahy s drážkami ve tvaru písmene L bylo vyrobeno několik nových průvlaků. Drážky ve tvaru L slouží k zachycení dveřního křídla oproti vypadnutí při nárazu pádového tělesa.

Zvýšení tuhosti stávajících dveřních křídel bylo docíleno novým tvarem pevnostních výztuh a jejich větším počtem na jednotlivých křídlech. Úprava byla provedena i na vrchním úchytu dveřního křídla, naprosto nové řešení je uchycení kluzáků a nového speciálního držáku na spodní časti dveřního křídla.

Nové lisovací nástroje byly vyrobeny pro zajištění výroby speciálních úchytek, které znemožní vypadnutí dveřního křídla při nárazu pádového tělesa.

 

Veškerá zařízení a nástroje nahoře jmenované jsou majetkem společnosti STROJON-výtahy s.r.o. a bez našeho souhlasu je uvedení výrobci nesmí poskytnout dalším zájemcům.Dále je společnost STROJON-výtahy s.r.o. i majitelem veškerých vstřikovacích forem na jednotlivé typy pojezdových koleček, plastových dílů apod.Vyrábíme kompletní šachetní a kabinové pohony automatických dveří, nakupujeme pouze poháněcí řemen a řemenice, ocelové lanko, elektrické spínače, spojovací materiál apod.

3. Výtahové klece
Boční a zadní panel menších výtahových klecí vyrábíme z jednoho kusu, max. však do šíře 1.400 mm. U větších výtahových klecí jsou boční panely vyráběny ze dvou nebo ze tří panelů. Vzadu na panelech je navařena síť speciálních výztuh, které zajišťují tuhost jednotlivých panelů. Oproti původnímu řešení je síť výztuh dle nových norem mnohem hustší a výztuhy mají i jiný tvar, který zajišťuje jejich větší tuhost. K podstatným změnám došlo i při konstrukci stropu i podlahy výtahových klecí. Jsou výrobně složitější a vykazují podstatně vyšší tuhost.

Uvedené výrobky společnosti STROJON-výtahy s.r.o. vykazují bezkonkurenční kvalitu, podpořenou neobvykle vysokou záruční lhůtou v době trvání 5 let, dále okamžitou dostupností veškerých náhradních dílů a perfektním servisem.Naprosto ojedinělou službou je povrchová úprava Decoral, kterou realizujeme v jedné části naší velkokapacitní práškové lakovny. Našim zákazníkům nabízíme velkou škálu povrchů v dekoru dřevo, mramor a karbon, především však možnost si vybrat až ze 135 milionů fotografií s nepřeberným množstvím témat.   Jedinečná kvalita našich výrobků skloubená s naprosto nevídanou povrchovou úpravou poskytne našim zákazníkům možnost vytvořit design svého výtahu, resp. výtahových dveří, výtahové klece a panelů výtahové šachty v souladu s představami majitelů domů a architektů.

Lázně Bohdaneč, červenec 2017

 

Napište nám

Kde nás najdete