Certifikace dveří dle EN 81-20 a EN 81-50

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás jako výrobci výtahových dveří a klecí informovali o průběhu a výsledcích zkoušek našich výrobků dle evropských norem EN 81-20 a EN 81-50.           V průběhu minulého týdne proběhly za účasti zástupce Oznámeného subjektu zkoušky ručních dveří a to v souladu s uvedenými normami. Na základě úspěšně provedených zkoušek, nám budou v průběhu měsíce května vystaveny následné certifikáty:

1. VDJ A, VDJ D ve standardním provedení
2. VDJ A EW 60, VDJ D EW 60
3. VDD, VDD SL ve standardním provedení
4. VDD EW 60, VDD SL EW 60

Pokud se týká zkoušek dveří automatických a výtahových klecí, tak tam počítáme se zahájením zkoušek interních v průběhu měsíce května. Na tyto zkoušky budou navazovat zkoušky s účastí zástupce Oznámeného subjektu.

Nejpodstatnější rozdíly, které plánujeme u nových automatických dveří:

-   Nové frekvenční řízení STROJON

-   Nový 12-ti pólový motor STROJON

-   Nové zámkované hliníkové prahy STROJON

-   Zajišťovací zařízení klecových dveří

-   Nová, zesílená konstrukce šachetních i klecových dveří

- Zabezpečovací mechanizmy zajišťující nemožnost vypadnutí dveřních křídel    z pojezdových lišt a zámkových hliníkových prahů při násilném prohnutí dveřních křídel směrem do výtahové šachty

O zkouškách automatických dveří Vás budeme včas informovat.

 

Lázně Bohdaneč                                                                                           Ing. Miroslav Jonáš

dne 12.4. 2017                                                                                              jednatel společnosti         

Napište nám

Kde nás najdete