Výroba - nepřerušena

Vážení obchodní partneři,

ve světle aktuálních událostí ve světě i v České republice bychom vám chtěli oznámit, že společnost STROJON-výtahy s.r.o. nepřerušuje svoji výrobní a obchodní činnost a je připravena splnit své závazky vůči vám.

Společnost STROJON-výtahy s.r.o. si s mírným předstihem před doporučeními vlády nastavila pravidla prevence tak, aby ochránila zdraví svých zaměstnanců a obchodních partnerů. Cílem bylo, je a bude zajistit průběžnou výrobní a obchodní činnost ke spokojenosti zákazníků.

Provedli jsme následující preventivní opatření:

Denně vyhodnocujeme situaci a rozhodujeme o preventivních opatřeních na ochranu našich zaměstnanců a zachování výrobní činnosti.
V naší společnosti jsme zavedli hygienická opatření a pravidla pro vstup a pohyb osob po areálu společnosti.
Vzájemný kontakt zaměstnanců společnosti je omezen na minimální nutnou míru.
Na minimální nutnou míru jsme omezili i vstup osobám nezaměstnaným v naší společnosti (pošta, kurýři, dodavatelé, atd.)
Požádali jsme naše zaměstnance, aby se i mimo areál společnosti řídili pravidly, které jsou v této situaci všeobecně vyžadovány nebo doporučovány.
Osobní schůzky s obchodními partnery jsou nahrazeny telefonickými nebo elektronickými (e-mail, příp. Skype, WhatsApp,…). Příslušné telefonické a e-mailové kontakty naleznete na našich webových stránkách:    https://www.strojon-vytahy.cz/kontakty/

Průběžně monitorujeme i činnost našich dodavatelů, abychom byli schopni reagovat na případnou změnu situace.

Pokud bude hrozit zpoždění nebo změny (např. nedostatek požadovaného odstínu práškové barvy) v dodávkách i přes veškerá přijatá opatření, budeme Vás o tom okamžitě informovat.

Věříme, že všechna přijatá opatření budou vést k průběžnému plnění všech zakázek bez nutnosti přerušit výrobu.

Pokud dojde ze strany vlády ke zpřísnění opatření, než máme ve společnosti přijata, případně nařízeno i zastavení výrobní činnosti, budeme to samozřejmě respektovat.

Přejeme vám, vašim zaměstnancům i rodinným příslušníkům a známým pevné zdraví, sílu a trpělivost do dalších dnů.

Vedení společnosti STROJON-výtahy s.r.o.

Napište nám

Kde nás najdete